Serviceavtale | O.B.Wiik Services Skip to content

Serviceavtale

Den beste måten å beskytte investeringen din på i det lange løp.

Forsikre deg om at hallen din forblir egnet for bruk med en O.B.Wiik serviceavtale.

Uten regelmessige vedlikehetskontroller og mindre reparasjoner kan hallen din bli skadeutsatt, noe som kan føre til ytelses-, pålitelighets- og i noen tilfeller sikkerhetsproblemer som kan bli kostbare hvis de ikke håndteres raskt.

En O.B.Wiik-serviceavtale gir en pågående forpliktelse for å sikre at eiendelen din forblir i topp tilstand gjennom hele levetiden. Her er de viktigste funksjonene i vår serviceavtale:

  • Prioritert utrykningstjeneste innen 48 timer for nødsituasjoner, etter behov.
  • Årlig inspeksjon
  • Full eiendomsinspeksjon
  • Gjennomføre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver
  • Detaljert eiendomsrapport (forebyggende vedlikehold)
  • Rabatt på arbeidskraft, deler og materialer (opptil 20%)
  • Rabatt på all maskineri (opptil 20%)

FAQ

Hvor mange serviceavtaler får jeg per år?

Én serviceavtale per år.

Kan jeg tegne en serviceavtale hvis hallen er plassert utenfor Norge?

Vi vil ta hensyn til din lokasjon når vi fastsetter vilkårene for din serviceavtale.

Hva regnes som en mindre reparasjon?

Reparasjon av hull eller rifter i PVC. Erstatning av manglende eller ødelagte små komponenter som kan utføres samme dag.

Kan jeg tegne en serviceavtale på min nye hall?

Ja, vi tilbyr 5, 10 og 20-års serviceavtaler på alle nye bygg, noe som gir trygghet samtidig som vedlikeholdet overlates til oss i O.B.Wiik.

Inkluderer dere anlegg og maskiner i prisen for serviceavtalen?

Eventuelt nødvendig anlegg vil medføre ekstra kostnader utenfor serviceavtalen, men til rabatterte priser.

Hva slags ting vil ingeniøren gjøre under et besøk på stedet?

Ingeniøren vil visuelt inspisere alle aspekter av bygningen, stramme opp og utføre mindre reparasjoner ved behov, slik at maksimal bygningsytelse sikres for å forlenge bygningens levetid og beskytte verdifulle eiendeler.

Dekker dere inspeksjon av HVAC- og elektriske tjenester under serviceavtalen?

Ingen vurdering vil bli utført av vår ingeniør, men vi kan fasilitere vurderinger og reparasjoner, om nødvendig, gjennom vårt erfarne underleverandørnettverk av ingeniører som spesialiserer seg på hele spekteret av O.B.Wiik-haller.

Noen spørsmål?

Fyll ut dette skjemaet, send oss en mail eller ring oss, så vil vi i O.B.Wiik Services hjelpe med å finne den beste løsningen for deg.

64 83 55 00
services@obwiik.no

Geir Aasen

geir.aasen@obwiik.no
64 83 55 00

Dukbytter, service og vedlikehold

Lars Klevan

lars.klevan@obwiik.no
+47 982 33 160

Dukbytte, service og vedlikehold