Om oss | O.B.Wiik Services Skip to content

Om oss

O.B.Wiik Services er Norges største leverandør av telt, haller og tilbehør til arrangementer. I tillegg tilbyr vi montering, demontering og vedlikehold av duk- og stålhaller.

Rammetelt fra O.B.Wiik brukt til arrangement. Ser lys og mennesker inne i det store teltet.

O.B.Wiik Services er en avdeling av O.B.Wiik AS, som ble grunnlagt i Norge i 1912 og er en ledende leverandør av alle typer stoffdekte produkter

O.B.Wiik Services er monterings- og demonteringsekspertene til O.B.Wiik. Vår omfattende erfaring innen arrangementssektoren betyr at vi raskt, effektivt og trygt kan konstruere duk-, stål- og konsertsaler. Hvert år gjennomfører vi mange prosjekter, fra flytting av WiikHaller til oppføring av store festivalscener for Norges mest kjente arrangementer.

Vi kjenner dukhaller og stålhaller inn og ut, og er førstevalget for reparasjoner, service og vedlikehold. Dukbytte, lapping, inspeksjoner – vi sørger for at hallene dine når sitt maksimale potensial og forlenger levetiden deres. Vår ekspertise er ikke begrenset til O.B.Wiik-produkter. Vi kan jobbe med hvilket som helst merke av hall; ta kontakt for å fortelle oss dine krav.

Vi er kjent i hele Norden for høy kvalitet og tilpassede løsninger. Vi har salgskontorer i Stavanger, Bergen og Trondheim i Norge, samt datterselskaper i Sverige og Danmark. Hovedkontoret vårt ligger i Oslo, Norge. Totalt sett har O.B.Wiik over 100 ansatte og en årlig omsetning på 500 millioner norske kroner.

O.B.Wiik Services er stolt av å være en del av Zurhaar AS, et industri-, entreprenør- og eiendomkonsern med over 420 ansatte og 170 000m² næringseiendom globalt.

Miljø

O.B.Wiik Services erkjenner at vår virksomhet har påvirkning på ytre miljø, gjennom egen virksomhet, samt indirekte via våre kunder og leverandører. Derfor tar vi i O.B.Wiik Services et ansvar for vår miljøpåvirkning som skal være forpliktende for virksomheten og integreres i den daglige driften. Vi ønsker å være en tydelig bidragsyter til gode løsninger i miljøarbeidet innen vår bransje.

O.B.Wiik Services har et effektivt miljøstyringssystem og er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av miljøforholdene og vårt CO2 utslipp, og til å overholde myndighetskravene og de krav som O.B.Wiik Services har pålagt seg selv. Vi gjør aktive valg som gir våre produkter en lang levetid. Vi fokuserer på å redusere O.B.Wiik Hall miljøbelastning og spesielt på forhold knyttet til avfall og energibruk, samt å benytte en høy grad av miljøvennlige produkter i vår produksjon. Vi skal aktivt påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å foreta handlinger og valg som fremmer miljøarbeidet.

Alle i O.B.Wiik Services er forpliktet av miljøpolicyen. Alle enheter i konsernet vurderer sitt forhold til og påvirkning på miljøet, og inkludere miljøforhold i alle styrende dokumenter der dette er relevant. Det innebærer også at miljø og klimaspørsmål vektlegges i forretnings- og tjenesteutviklingen.

O.B.Wiik Services er medlem i Renas og Grønt Punkt Norge, og deltar dermed aktivt for å sikre innsamling og gjenvinning av elektrisk/elektronisk avfall og emballasje.

Ønsker du å se vårt miljøregnskap? Ta kontakt med oss.

Noen spørsmål?

Fyll ut dette skjemaet, send oss en mail eller ring oss, så vil vi i O.B.Wiik Services hjelpe med å finne den beste løsningen for deg.

64 83 55 00
services@obwiik.no